Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ค. 2565
ถึง
04 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มาจากเงินงบประมาณค้างจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (กรณีเงินกันไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
08 ก.ค. 2565
ถึง
08 ก.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 มี.ค. 2565
ถึง
10 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันประจำปีงบประมาณ 2565
09 มี.ค. 2565
ถึง
14 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่ง บ้านนาข่า หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
27 ม.ค. 2565
ถึง
25 ก.พ. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
22 ธ.ค. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุรพันธ์ - สุรพันธ์ 2 บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กรณีโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
25 ต.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ธ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th