Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 มิ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล

28 มิ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตลาดผ้านาข่า

27 มิ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า เทศบาลตำบลนาข่า จัดประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

08 มิ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมการจัดโครงการ “จังหวัดอุดรธานีและจัดอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้งและอุทกภัย ปี ๒๕๖๕”

25 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้รักษาป่าชุมชน ประจำปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ วัดป่าหลวง บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

10 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาข่า จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี เป็นประธานในการประชุม

09 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่า

05 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 5 พ.ค. 65 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

04 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาข่า จัดกิจกรรมโครงการนาข่าสภากาแฟเพื่อประชาชน ครั้งที่4/2565และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ณ ลำห้วยเปรม บ้านดงยวด หมู่ที่ 9

29 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาข่าดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ พื้นที่บ้านถ่อนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชน

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th