Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาข่า
10 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า แบบฟอร์มการรับฟังความเห็นของประชาชน
05 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า เเบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
05 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า เเบบคำร้องทั่วไป
04 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า เเบบฟอร์มการร้องทุกข์/ร้องเรียน
04 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า เเบบฟอร์มงานไฟฟ้าสาธารณะ
03 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ดาวโหลดเเบบฟอร์มชำระภาษีป้าย
03 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ดาวโหลดเเบบฟอร์มภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน
01 ม.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ดาวโหลดเเบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
01 พ.ย. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ช่องทางการให้บริการ หรือแจ้งความประสงค์

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th