ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลนาข่า
ที่อยู่ : เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร – หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023
โทรสาร : 0-4221-8024
อีเมล์ :  saraban-nakhaud@lgo.mail.go.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/nakha.municipality

mungmee