เทศบาลตำบลนาข่า ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

📣📣 เทศบาลตำบลนาข่า ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
📆 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 🌸 🌸
🌊ณ ลำหัวยเปรม บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 🌊