งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

📣📣เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาข่า ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
โดยพ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อม ร.ต.อ.ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลำห้วยเปรม บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
📣📣กิจกรรมในงาน
– ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระแม่คงคา 🌊
– การแสดงโปงลาง จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 🪘🪕🪈
– การแสดงดนตรี จากตลาดผ้านาข่า 💃🕺
– การประกวดกระทงสวยงาม 💐
– การประกวดนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๖ 👸🏻
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำ ให้ใช้ประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
Admin Nakha