วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเช้าแด่พระสงฆ์ เคารพธงชาติ ไหว้ศาลเจ้าที่ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาข่า พร้อมด้วยการทำจิตอาสา ณ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

Admin Nakha