ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลนาข่า ร่วมกับ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Admin Nakha