ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ข้างถนนโพธิ์ชัย ปากซอยสุระพันธ์ บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดภายนอกรางระบายนำ o.๕๘xo.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖. ๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

scan_20230912094841