ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด สายทางซอยเจริญกลาง-ซอยตะวันลับฟ้า บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕. ๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

scan_20230912094859
Admin Nakha