ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้งรางระบายน้ำแบบหล่อในที่ ซอยสุมาลย์-ตลาดผ้า บ้านนาขำ หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

scan_20230913152001

 

Admin Nakha