ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร ใน เขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

scan_20230912094929
Admin Nakha