กิจกรรม ตักบาตรนมจืด-ไข่ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งต่อให้หญิงตั้งครรถ์และเด็กแรกเกิด ๒ ปี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาข่า ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรนมจืด-ไข่ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งต่อให้หญิงตั้งครรถ์และเด็กแรกเกิด ๒ ปี โดยมีนายสำรวย บุตรธนู เลขานุการนายกเทศบาล นายสุรเสกข์ บุญฉิม ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชาวบ้านทำบุญตักบาตร และจิตอาสา ณ วัดอัมพาวัน บ้านดงยวด หมู่ ๙ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Admin Nakha