กิจกรรม ตักบาตรนมจืด-ไข่ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งต่อให้หญิงตั้งครรถ์และเด็กแรกเกิด ๒ ปี

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาข่า ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรนมจืด-ไข่ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งต่อให้หญิงตั้งครรถ์และเด็กแรกเกิด ๒ ปี โดยมีนางทองปอน จันทระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาข่า นายสุรเสกข์ บุญฉิม ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชาวบ้านทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าดงยวด บ้านดงยวด หมู่ ๙ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Admin Nakha