ผ้านาข่า

ตลาดผ้านาข่า ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึก จากผ้าหลากชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด ผลิตและย้อมสีจากธรรมชาติ ออกแบบตัดเย็บโดยฝีมือชาวบ้านรวดลายที่เป็นเอกลักษญณ์มีสินค้าจาผ้าให้เลือกมากมาย เช่า เสื้อผ้า กางเกง ชุดสำเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคนหรือแม้แต่ผ้าเมตรก็มีจำหน่ายมีรา้นค้ากว่า 100 ร้านค้าเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชนที่เข้มแข็ง ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งตลาดสินค้าจากผ้าที่ครบวงจรที่ใหญ่สุดในภาคอีสาน

mungmee