เทศบาลตำบลนาข่าลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

📣📣 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาข่า นำโดย พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านดงยวด พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บ้านดงยวด ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้🌸
📆 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
📍 ณ ลำหัวยเปรม บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Admin Nakha